Return to site

LA旅拍计划上线啦~

新一年旅拍计划筹备中~~

· Frank的微信

LA还是有很多地方很特别,尤其是可爱的棕榈树还有加州金色的阳光☀️...明年全美的旅拍计划正在筹划中~外州的朋友们需要拍婚纱照的欢迎联系我哦...如果有朋友即将结婚的也麻烦帮忙推荐我们shmilya哦 ~

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image